Ortodontická léčba

 

Před samotným nasazením fixního aparátu, je potřeba vytvořit místo pro nasazení tzv. kroužků na stoličky. Přibližně 3 - 5 dní před samotným nasazením fixního aparátu se do mezizubních prostor v okolí stoliček umístí gumičky, které pomohou potřebný prostor vytvořit. Tomu se říká "separace zubů".

Na základě vyhodnocení veškerých informací získaných při vstupním vyšetření lékař vytvoří plán léčby vhodný konkrétně pro Vás. Tento plán léčby Vám bude sdělen v návštěvě následující po vstupním vyšetření.

Na první návštěvu, tak zvanou konzultaci, se můžete dostavit buď na doporučení svého praktického zubního lékaře nebo můžete přijít i bez doporučení.