Ortodontická léčba

 

Na první návštěvu, tak zvanou konzultaci, se můžete dostavit buď na doporučení svého praktického zubního lékaře nebo můžete přijít i bez doporučení.

Na základě vyhodnocení veškerých informací získaných při vstupním vyšetření lékař vytvoří plán léčby vhodný konkrétně pro Vás. Tento plán léčby Vám bude sdělen v návštěvě následující po vstupním vyšetření.

Před samotným nasazením fixního aparátu, je potřeba vytvořit místo pro nasazení tzv. kroužků na stoličky. Přibližně 3 - 5 dní před samotným nasazením fixního aparátu se do mezizubních prostor v okolí stoliček umístí gumičky, které pomohou potřebný prostor vytvořit. Tomu se říká "separace zubů".