Vstupní vyšetření

28.07.2017

Vstupní vyšetření trvá přibližně 20 - 30 minut.


Provádíme otisky horního i dolního zubního oblouku. V laboratoři z otisků odlijí sádrové modely Vašeho chrupu, které slouží k dalším nutným měřením a stávají se součástí dokumentace.

Nedílnou součástí ortodontického vyšetření jsou i rentgenové snímky.

Součástí standardního ortodontického vyšetření jsou i fotografie Vašeho chrupu a obličeje, které se stávají součástí lékařské dokumentace.