Anamnestický dotazník

Vážení pacienti,

v důsledku současné epidemiologické situace a ochraně Vašeho i našeho zdraví Vás žádáme o vytištění a pravdivé vyplnění údajů v níže přiloženém dotazníku.

Dotazník vyplňte bezprostředně před návštěvou naší ordinace (den předem či v den návštěvy).

Tento dotazník je potřeba při opakovaných návštěvách vyplnit vždy znovu. Důležité je, aby údaje v něm byly co nejaktuálnější.

Řádně vyplněný a podepsaný dotazník vezměte s sebou a předejte při vstupu do ordinace sestřičce.

Děkujeme za Vaši spolupráci a věříme, že vše společně zvládneme ve zdraví a s dobrou náladou.


Informace a potvrzení o převzetí informace o zpracování osobních údajů

Vážení pacienti,

v níže uložené příloze je k nahlédnutí informace o zpracování osobních údajů pro zdravotnické účely, originál je k nahlédnutí i v čekárně.

Dále je zde příloha, kterou si, prosím, vytiskněte a vyplňte, podepiště a přineste s sebou k nám do ordinace. Jedná se o Potvrzení o převzetí informace o zpracování osobních údajů. Tzn., že jste si přečetli výše uvedenou první přílohu o zpracování osobních údajů a jste tedy informování o tom, že zpracováváme osobní údaje pro zdravotnické účely.