Léčebný plán

28.07.2017

Na základě vyhodnocení veškerých informací získaných při vstupním vyšetření lékař vytvoří plán léčby vhodný konkrétně pro Vás. Tento plán léčby Vám bude sdělen v návštěvě následující po vstupním vyšetření.

Pokud je konkrétně ve Vašem případě více možností léčby, budete s nimi seznámeni a společně vybereme tu, která Vám bude nejvíce vyhovovat.

Dozvíte se předpokládané náklady na celou dobu léčby. Budete upozorněni, že ortodontická léčba vyžaduje Vaši maximální spolupráci.

Nezbytností je dodržování perfektní ústní hygieny a termínů kontrol, čímž předejdete možným komplikacím, které mohou při nedodržení těchto zásad nastat. Špatná ústní hygiena je bohužel nejčastějším důvodem předčasného ukončení léčby a to je nutné si uvědomit již před zahájením terapie.

Pokud budete s navrženým plánem souhlasit, stává se závazným. Léčebný plán v průběhu léčby může měnit pouze lékař.